Vuoden kylä

Taas on tullut aika ehdottaa Etelä-Savon vuoden kylää.

Vuoden Kylän valinnalla halutaan nostaa esiin kylien monipuolista toimintaa ja lisätä kylätoiminnan tunnettavuutta ja näkyvyyttä. Tavoitteena on löytää aktiivisia kyliä, tuloksellista kylä-toimintaa ja saada hyviä esimerkkejä kylien toiminnasta ja yhteistyöstä. Valittavalla kylällä tulee olla kyläsuunnitelma. Etelä-Savon vuoden kyläksi valittu kylä on yleensä myös yhdistyksen esitys valtakunnalliseksi vuoden kyläksi. Myöhästyneet hakemukset huomioidaan seuraavan vuoden valintaa tehdessä. Hakuaika 30.9.2020 klo 23:59 asti.

Suosittelemme vastauksien antamisessa kirjoittamaan lomakevastaukset erilliseen tiedostoon ja sieltä liittämään vastaukset lomakkeelle lähetys- tai päivitysongelmien välttämiseksi. Huomioi myös, että liitetiedostojen koko on vain 4Mt ja sitä isompien tai yli 5 liitteen lähettämiseksi kannattaa käyttää wetransfer-palvelua (linkki alhaalla).

Mikäli haluat täyttää paperisen version hakemuksesta, voit ladata word-pohjan tästä.

  Kylän nimi

  Sijaintikunta

  Kylän asukasluku

  Etäisyys lähimpään kaupunkiin

  Lähin kaupunki

  Onko hakijana kyläyhdistys
  kylläei
  Yhdistyksen nimi

  Perustamisvuosi

  Perustelut, jos hakijana ei kyläyhdistys

  Ilmoittajan nimi

  osoite

  puhelinnumero

  Sähköposti

  4 Kylässä toimivat seuraavat järjestöt:

  ** Kylässä voi toimia esim. kyläyhdistys, Kotiseutuyhdistys, Nuorisoseura, Maa- ja kotitalousseura tai PVY, Martat, Metsästysseura, Urheiluseura tai sen alaosasto, 4H-kerho, jne. **

  5 Onko kylässä voimassa oleva kyläsuunnitelma
  kylläei
  ** Kyläsuunnitelman tulee olla tehtynä ja voimassa vuoden kylällä **

  Kuvaile kyläsuunnitelman laadintaprosessi, suunnitelman toteuttaminen ja seuranta

  6 Miten kylä on osallistunut kunta- ja palvelurakenne uudistukseen ja miten on järjes-tetty kunnan ja kylän välinen suhde sekä luotu yhteinen sopimus- ja neuvottelumeka-nismi?

  7 Kylän kolme merkittävintä voimannäytettä viimeisen viiden vuoden aikana (yksin tai yhdessä muiden kanssa). Näistä pyydetään liittämään mukaan oheisaineistoa


  8 Miten kylä on hoitanut viestinnän; lehti, infokirje, ilmoitustaulu, kotisivut, verkkotiedotteet, facebook ja muu sosiaalinen media tms.

  9 Millaista yhteistyötä kylässä on tehty?
  A Oman kylän järjestöjen ja kyläläisten kesken

  B Yhdessä kunnan toisten kylien, kunnan, alueen Leader-ryhmän, järjestöjen ja muiden kanssa

  C Kansainvälinen toiminta

  10 Esimerkki onnistuneesta yhteishankkeesta, jossa kylä on ollut mukana (mitä tehtiin, miksi, koska ja keiden kanssa?)

  11 Mitä merkittäviä tapahtumia (kyläjuhlia, markkinoita, näytelmiä, yms. yleisötilai-suuksia) kyläläiset ovat järjestäneet viimeisen viiden vuoden aikana yksin tai yhdessä muiden kanssa?

  12 Miten kylä ja kyläläiset ovat osallistuneet alueensa lähipalvelujen kehittämiseen ja uudelleen järjestämiseen (esim. kauppa, lähikoulu, posti, kylän monipalvelukeskus, laajakaistayhteydet, jätevesineuvonta, kylien turvallisuus, kyläavustaja, kuljetus-palvelut)?

  13 Mitä elinkeinojen kehittämiseen liittyviä hankkeita kylä on toteuttanut tai ollut mukana toteuttamassa viimeisen viiden vuoden aikana?

  14 Edellä mainittujen hankkeiden kokonaisarvo (€) kylän kehittämiseen

  15 Onko kylässä kyläkaavaa, ympäristösuunnitelmaa, turvallisuussuunnitelmaa?

  16 Onko kylän voimin pyritty edistämään maaseutuasumista ja hankkimaan kylään uusia asukkaita ja miten (tonttipörssi, markkinointi, muilla tavoin)?

  17 Miten kyläperinnettä on vaalittu ja tallennettu (perinnetapahtumat, kyläkirjat, videot, äänitteet jne.)?

  18 Miksi juuri tämä kylä pitäisi valita Vuoden Kyläksi?


  19 Mitä liitemateriaalia hakulomakkeen mukana on?

  Mikäli liitteitä on useampi kuin 5 tai liitteiden koko on yli 4Mt / tiedosto, niin ole ystävällinen ja käytä wetransfer-sivustoa liitteiden lähettämiseen (linkki ja ohjeistus lomakkeen alla).

  Linkki wetransfer-sivulle: www.wetransfer.com

  Ohje: Lähetä viesti posti(ä.t)jasky.fi. kirjoita se email to -laatikkoon. Laita oma sähköpostisi Your email -laatikkoon. Ja message kohtaan kirjoita kylän nimi ja lähettäjän nimi jota liitteet koskevat.
  Add your files -kohdasta pääset lisäämään tiedostoja joko yksitellen tai kansiona. Voit myös vetää siirrettävät tiedostot selainruutuun.

  – Takaisin haussa nyt! -sivulle –