Materiaalipankki

yhdistyksen hallinto | varainhankinta | kyläsuunnitelma | kylätalo | kyläturvallisuus | tapahtumat | muut | ohjelmistot

YHDISTYKSEN PERUSTAMINEN, MUUTOKSET JA HALLINTO

Jäsenrekistereistä ja henkilötietojen tietosuojasta – tietosuojavaltuutettu
Tietosuojavaltuutetun ohjeita myös yhdistyksen keräämiin ja säilyttämiin henkilötietoihin liittyen

Kylätalousopas
Yhteisötalouden käsikirja.

Patentti- ja rekisterihallitus – www.prh-fi
PRH:n sivuilta löydät kattavan tietopaketin yhdistyksen perustamiseen liittyen.

Yhdistyksen verotuksesta – www.vero.fi
Verottajan verkkosivulta löydät yhdistyksen verotukseen liittyvää tietoa.

Yhdistyksen hyvä hallintotapa – www.soste.fi
Suomen sosiaali ja terveys ry:n opas yhdistyksen hyvästä hallintotavasta, joka on käyttökelpoinen myös muille kuin soste-alan yhdistyksille.

Yhdistyslaki – www.finlex.fi
Kaikki, mitä pitää tietää yhdistykseen liittyvästä lainsäädännöstä.

YHTÄLÖ, Yhdistyksen talous ja verotus -opas
Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän opas siitä, mitä pienessä yhdistyksessä tulisi osata. Päivitetty viimeksi 2014.

Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä – www.ytj.fi
YTJ:n sivuilta löydät kattavan tietopaketin siitä, miten saat yhdistykselle Y-tunnuksen (esimerkiksi vakuutuksen ottamista varten) ja milloin tulee liittyä kaupparekisteriin (Palkattu työntekijä tai harjoittaa kiinteässä osoitteessa elinkeinotoimintaa).

VARAINHANKINTA

Arpajaisten järjestäminen – www.poliisi.fi
Milloin arpajaisiin tarvitaan lupa ja milloin ei? Tarkemmin arpajaislaista.

Kylien bisneskeissit hanke
Kylien bisneskeissit -hanke on nelivuotinen (2011-2014), koko maan alueella toimiva hanke kylien liiketoiminnan edistämiseksi. Hanke toimii osana Suomen Kylätoimintaa (SYTY ry). Kylien liiketoiminta tarkoittaa tässä yhteydessä kaikkea kylissä tapahtuvaa liiketoimintaa. Ei siis pelkästään kyläyhdistyksen nimissä tehtyä tulonhankintaa.

Kylien liiketoiminta -opas

Liiketoiminta-analyysi

Varainhankinnan opas

Rahankeräyslupa – www.poliisi.fi
Mitä pitää huomioida ja kuka saa kerätä rahaa? Tarkemmin rahankeräyksestä vielä rahankeräyslaista

Tuotteistamisopas 3. sektorille
Tuotteistamisoppaan tarkoituksena on antaa selkeitä työkaluja 3. sektorin toimijoille palveluiden tuotteistamisprosessiin. Oppaassa pohditaan 3. sektorin vahvuuksia ja heikkouksia palveluiden tuottajana.

KYLÄSUUNNITELMA

Opas kyläsuunnitelman tekoon
Suomen kylien sivuilta löytyvä ”kyläsuunnitelma, tulevaisuuden työväline” -opas.

KYLÄTALO

Kylätalo kuntoon -opas
Tamkin, Ahlmanin ja ekokumppanien kylätalot kuntoon -hankkeen opas kylätalon energia- ympäristöasioiden parantamiseen.

KYLÄTURVALLISUUS

Kyläturvallisuus.fi
Kyläturvallisuus.fi -sivusto on perustettu osana Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön kyläturvallisuutta kehittävää projektia. Sivuston tarkoitus on koota yhteen kyläturvallisuuteen liittyviä aineistoja asukkaiden ja kehittäjien tueksi ja tiedon väyläksi.

Turvallisuussuunnittelu
Sivustolla kerrotaan turvallisuussuunnittelusta tarkemmin ja kuvataan sen kehitystä ja nykytilaa Suomessa sekä tuodaan esille turvallisuussuunnittelun ajankohtaisia valtakunnallisia painopisteitä. Sivustolla esitellään keskeisiä turvallisuussuunnitteluun liittyviä julkaisuja ja turvallisuussuunnittelun hyviä käytäntöjä.

TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN

Ilmoitus yleisötilaisuudesta poliisille – www.poliisi.fi
Tältä sivulta löydät poliisin ohjeistuksen siitä, mitä tulee huomioida tapahtumaa järjestettäessä sekä mallipohjan ilmoituksille. Kirjallinen ilmoitus toimitetaan vähintään 5vrk ennen tapahtumaa järjestämispaikan poliisille.

Tukes – Yleisö- ja tapahtumaturvallisuus
Tapahtumaturvallisuuden mitä, missä, miksi ja milloin. Eli siis määrittely, suunnittelu, toimiminen ja lainsäädäntö.

Pelastussuunnitelma pelastuslaitokselle – Pohjois-Savon pelastuslaitos
Tältä sivulta löydät ohjeistuksen pelastussuunnitelman ja ensiapusuunnitelman tekemiseen sekä mallipohjat. Suunnitelmat palautetaan oman maakunnan pelastuslaitokselle.

MUUT

Innokylä – avoin innovaatioyhteisö
Yhteisen kehittämisen ja ideoinnin ympäristö. Alta olevista linkeistä löytyvä työkirja ja käsikirja on kokoelma käytännönläheisiä työkaluja ja ohjeita yhdistyksen palvelutoiminnan kehittämiseen. 38 työkalun tarkoituksena on auttaa ja tukea yhdistyksiä palvelutoiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja seurannassa.
Käsikirja
Työkirja

Järjestöhautomosta apua yhdistyksen perustamiseen
Järjestöhautomosta saat tietoa ja tukea yhdistyksen perustamiseen, talouteen, hallintoon, varainhankintaan sekä avustushakemusten laatimiseen jne. Tällä sivustolla voit tutustua toimintaamme ja koulutuspalveluihimme. Sivustolla on myös videomateriaalia.

Kansalaistoiminnan tietopankki – kansalaisyhteiskunta
Järjestötoiminnan tietopalvelussa on asiantuntija-artikkeleilta  ja kirjaesittelyjä kansalaistoiminnan eri osa-alueilta. Lisäksi tietopalvelu tarjoaa tiivistettyä tietoa kansalaistoimintaa laajasti käsittelevistä tutkimuksista, selvityksistä ja raporteista. Satoja artikkeleja käsittävän tietopalvelun lähtökohta on yleishyödyllinen ja se täydentyy koko ajan uusilla artikkeleilla.

Kuntaliiton kirjaverkkokauppa – shop.kunnat.net
Kuntaliiton verkkokaupan kirjat pääosin, ellei kaikki, ilmaiseksi luettavissa ja ladattavissa.
Asiakas- ja käyttäjälähtöistä lähipalvelujen kehittämistä Kainuussa yhdessä kuntalaisten kanssa.
Osallistuva budjetointi kunnissa ja maakunnissa

Lainopillinen neuvonta ja muu tuki kylätoimintaan – SYTY ry – Suomen kylät ry
Suomen Kylät ry eli SYTY edistää paikallista kylien ja kaupunginosayhdistysten kehittämistä valtakunnallisesti sekä toimii paikallista kehittämistä edistävien järjestöjen, kylien sekä Leader-ryhmien eduntekijänä.

Opas kaavoitukseen liittyen – Ympäristöministeri
Ympäristöministeriön opas vuodelta 2012 kaavoitukseen liittyen.

Opas työntekijän palkkaamisesta yhdistykselle – MLL
Mannerheimin lastensuojeluliiton opas työntekijän palkkaamiseen liittyen. Opas on laadittu siten, että sitä voidaan soveltaa myös muihin yhdistyksiin kuin MLL omiin alayhdistyksiin.

Sosiaalisen median opas
Sosiaalinen media kylätoimijoiden viestinnässä ja kylien markkinoinnissa.

Vapaaehtoistyö, talkootyö, naapuriapu – kaikki käy
Valtiovarainministeriön asettama Vapaaehtoistyön koordinaatiota ja toimintaedellytysten kehittämistä selvittävän työryhmän loppuraportti.

Vapaahtoistyötä kehittämään – opas ammatillisille museoille
Tämä opas on tarkoitettu kaikille museoalalla toimiville, jotka ovat pohtineet näitä kysymyksiä ja ovat kiinnostuneita kehittämään vapaaehtoistyötä osana museon toimintaa. Saat oppaasta vinkkejä muun muassa vapaaehtoistoiminnan käynnistämiseen ja organisointiin sekä tietoa vapaaehtoistoimintaan liittyvästä lainsäädännöstä.

Yhdessä tehden
Hyviä käytäntöjä yhdessä tehden. Yhteisö hautomo -hankkeen loppuraportti.

Yhdistystoiminnan avaimet -opas
Kansan sivistystyön liiton opas yhdistystoiminnasta.

AUTTAVIA OHJELMISTOJA

Ohjelmistolahjoituksia ja -ratkaisuja yhdistyksille – techsoup.fi
Toimivat ohjelmistot helpottavat yhdistyksen toimintaa. Alta listattuna lisäksi joitain yhdistykäytössäkin ilmaisia ohjelmia, jotka helpottavat mm. mainontaa.

Kuvankäsittelyohjelma Gimp
Ilmainen kuvankäsittelyohjelma

Taitto- ja julkaisuohjelma Scripus (windowsille)
Ilmainen taitto- ja julkaisuohjelma

Toimistotyökalut (Kirjoitus, taulukkolaskenta, diaesitys) Open officelta
Ilmainen toimisto-ohjelmisto

Vektorigrafiikkaaohjelma Inkscape
Ilmainen vektorigrafiikkaohjelmisto