Vuoden maaseututoimija

Vuoden Maaseututoimija on henkilö, joka on saavuttanut erinomaisia tuloksia erityisesti Leader -toiminnassa, kylätoiminnassa tai muussa paikallisessa kehittämistyössä.

Valinta ei ole sidottu nimettävän henkilön taustaorganisaatioon, ainoastaan valintaehtojen täyttymiseen. Tässä valinnassa ei painoteta senioriteettia eikä pitkää toimintaaikaa, vaan valittavan henkilön hyviä tuloksia, innostavuutta ja innovatiivisuutta. Löytyykö meiltä Etelä-Savosta hyviä ehdokkaita?

Suomen kylätoiminnan infosivu vuoden maaseututoimijaksi

– AVAAMME HAKEMUSSIVUN, KUN HAKU ON AJANKOHTAINEN 2020 –

– Takaisinhaussa nyt! -sivulle –