Järjestöneuvottelukunta

Etelä-Savon maakuntahallitus hyväksyi 18.2.2019 maakunnallisen järjestöneuvottelukunnan perustamisen ja toiminnan keskeiset periaatteet. Järjestöneuvottelukunta on yhdistysten yhteistyöelin. Sen tehtävänä on ylläpitää vuoropuhelua yhdistysten ja maakunnan välillä sekä vaikuttaa hyvinvointia ja terveyttä edistävään työhön.

Järjestöneuvottelukunnan 18 jäsentä ja 18 varajäsentä edustavat laaja-alaisesti maakunnan yhdistyksiä järjestötahoittain. Edustajat valitaan julkisen haun kautta.

Etelä-Savon järjestöneuvottelukunnan sivuille tästä (https://www.etela-savo.fi/jarjestoneuvottelukunta)

– ILMOITAMME, KUN SEURAAVAN KERRAN HAKU JÄRJESTÖNEUVOTTELUKUNTAAN ON AVOINNA –

– Takaisin haussa nyt! -sivulle –