Järjestöneuvottelukunta

Etelä-Savon maakuntahallitus hyväksyi 18.2.2019 maakunnallisen järjestöneuvottelukunnan perustamisen ja toiminnan keskeiset periaatteet.

Järjestöneuvottelukunnan tehtävät

  • ylläpitää aktiivista ja vaikuttavaa vuoropuhelua maakunnassa järjestöjen aseman vahvistamiseksi 
  • vaikuttaa siihen, että kunnat ja järjestöt sekä maakunta toimivat yhteistyössä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi 
  • edistää kansalaisten, yhdistysten ja järjestöjen osallisuus- ja osallistumismahdollisuuksien toteutumista
  • vaikuttaa siihen, että järjestöillä on halutessaan mahdollisuus tuottaa hyvinvointipalveluja
  • antaa lausuntoja ja suosituksia järjestöyhteistyön edistämiseksi sekä tekee aloitteita
  • tuottaa ja välittää tietoa 

Järjestöneuvottelukunnan 18 jäsentä ja 18 varajäsentä edustavat laaja-alaisesti maakunnan yhdistyksiä järjestötahoittain. Edustajat valitaan julkisen haun kautta.

Etelä-Savon järjestöneuvottelukunnan sivuille tästä (https://esavo.fi/YhEs)

– ILMOITAMME, KUN SEURAAVAN KERRAN HAKU JÄRJESTÖNEUVOTTELUKUNTAAN ON AVOINNA –

– Takaisin haussa nyt! -sivulle –