Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Järvi-Suomen kylät ry:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 20.09.2021. Viimeisin muutos –

1. Rekisterinpitäjä: 
Järvi-Suomen kylät ry
PL 125, 76100 Pieksämäki
y-tunnus: 1541033-6

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö: 
Mervi Lintunen, posti[ä.t.]pieksamakelaiset.fi, 045 222 0585

3. Tietosuojavastaava: 
Jaakko Rosengren, tietosuoja[ä.t.]vankka.net, 045 609 55 81

4. Rekisterin käyttötarkoitus: 
Kotisivujen lomakkeilla kerätään tietoja, jotka lomakkeen täyttäjä haluaa antaa Järvi-Suomen kylät ry:lle (myöh. jäsky). Muita tietoja ei kerätä. Tiedot myös poistetaan sitä mukaa, kun tietoja ei enää tarvita..

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste: 
Palaute: Nimi, sähköposti, puhelin ja vastaaminen ReCaptcha-kysymykseen ovat pakollisia tietoja palautteen lähettämiseksi. Mikäli ko. tietoja ei anneta, lomakkeen lähettäminen ei onnistu. Lomakkeella voi lisäksi antaa palautteen ja palautteen aiheen. Perusteena ko. tiedoille on vapaaehtoisuus.
Joulukortin tilaaminen: Nimi, sähköposti, puhelin ja vastaaminen ReCaptcha-kysymykseen ovat pakollisia tietoja palautteen lähettämiseksi. Mikäli ko. tietoja ei anneta, lomakkeen lähettäminen ei onnistu. Lomakkeella voi lisäksi valita kortin ja korttien määrän. Perusteena ko. tiedoille on vapaaehtoisuus.
Jäseneksi liittyminen: vastaaminen ReCaptcha-kysymykseen on pakollinen tieto lomakkeen lähettämiseksi. Mikäli ko. tietoa ei anneta, lomakkeen lähettäminen ei onnistu. Muut lomakkeen tiedot ovat vapaaehtoisia jäsenhakemukseen liittyviä tietoja.
Ansiomerkit: Perusteluita lukuunottamatta kaikki lomakkeen tiedot ovat pakollisia ansiomerkin hakemiseksi.
Järjestöneuvottelukunta: Kaikki lomakkeen tiedot ovat pakollisia edustustehtävää hakiessa, ilman tietoja valintaa ei voi tehdä.
Vuoden maaseutukasvo, vuoden maaseututoimija ja kylätoiminnan tiennäyttäjä: Ilmoittajan tiedot ja esitettävän tiedot ovat pakollisia, ilman tietoja valintaa ei voida viedä eteenpäin. Vain Kylätoiminnan tiennäyttäjän ja maaseutukasvon perustelut ja ansiot ovat vapaaehtoisia tietoja.
Paikalliskoulutus: Muut tiedot pakollisia lomakkeen lähettämiseksi, vain koulutustoive on vapaaehtoinen.
Vuoden kylä hakemuslomake: Kaikki lomakkeen tiedot ReCaptchaa lukuunottamatta vapaaehtoisia mutta valinnan vaatimusten vuoksi pakollisia.

Kaikki tiedot kerätään lomakkeen käyttäjän suostumuksella.

6. Rekisterin tietosisältö: 
Lomakkeilla kerätään seuraavia tietoja: Nimi, sähköpostiosoite, osoite, puhelinnumero ja kyliin liittyviä tietoja lomakkeiden otsikoiden mukaisesti.

7. Tietojen säilytysaika: 
Jäsenlomakkeen tiedot liitetään jäsenrekisteriin, jossa tiedot säilytetään jäsenyyden ajan ja sen jälkeen tarvittavan ajan.
Palauttelomakkeen tiedot säilytetään asian käsittelyn ajan ja mahdollisesti sen jälkeen hallituksen pöytäkirjan liitteenä, mikäli asian tärkeys vaatii käsittelyä kokouksessa.
Joulukortin tilaamiseen liittyvät tiedot säilytetään asian käsittelyn vaatiman ajan sekä kirjanpitolakiin yms. vaatimuksiin perustuvan vaatimusajan.
Ansiomerkit-, maaseutukasvo-, maaseututoimija- ja järjestöneuvottelukuntalomakkeet sekä kylätoiminnan tiennäyttäjä ja vuoden kylä lomakkeiden sisältö liitetään hallituksen pöytäkirjan liitteeksi, jonne ne jäävät tarvittavaksi ajaksi.

8. Säännönmukaiset tietolähteet: 
Lomakkeen täyttäjän antamat tiedot.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle: 
Henkilökohtaisia tietoja ei luovuteta Jäskyn toimesta eteenpäin. Ainoastaan kumppanuuspöytään liittyvät kysymykset välitetään pöydän järjestäjälle, pihakirppislomakkeen tiedon julkiset tiedot ilmoitetaan Google Mapsiin karttapaikoiksi, tapahtuman jälkikyselylomakkeen tiedoista valitut osat luovutetaan kaupungille (kaupunki on kulttuuriavustuksen maksaja, yhdistys välittäjä).

Google Recatcha ja Google mapsiin liittyvät tiedot erikseen sivun lopusta omien otsikoiden alta.

10. Evästeiden (cookies) käyttö: 
Jäskyn sivuilla ei ole omia evästeitä käytössä, tarkemmin käytetyistä evästeistä lisätietoja evästekäytännöt-sivulta.
Webhotellin keräämistä tiedoista tarkemmin: https://www.domainhotelli.fi/tietosuojaseloste

Google Recaptcha ja Google maps: Erikseen sivun lopusta omien otsikoiden alta.

11. Rekisterin suojaus: 
Tieojen kanssa noudatetaan erityistä huolellisuutta. Yhdistyksen edustajilla on vaitiolovelvollisuus tiedokseen saamista asioista. Lomakkeilla annetut tiedot on suojattu salasanakirjautumisen taakse (wordpress). Lomakkeet lähetetään https-protokollan kautta suojatulta sivulta.
Lomakkeet lähetetään sähköpostilaatikkoon, joka on erillisen salasanakirjautumisen takana. Laitteistoissa, joita yhdistys käyttää on asianmukaiset tietoturvaratkaisut käytössä.

Google Recaptcha ja Google maps: Erikseen sivun lopusta omien otsikoiden alta.

12. Automaattinen päätöksenteko: 
Ei automaattista päätöksentekoa

13. Rekisteröidyn oikeudet: Niitä, joiden tietoja rekisteriin kerätään täytyy informoida seuraavista oikeuksista: Oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot rekisteristä ja tarvittaessa vaatia niiden oikaisua, poistamista tai siirtoa järjestelmästä toiseen. Oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä. Oikeus peruuttaa aiemmin annettu suostumus tietojen käsittelylle. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Oikeus kieltää tietojensa käytön suoramarkkinointitarkoituksiin.

Google reCAPTCHA
Suojautuaksemme verkkolomakkeidemme väärinkäytöltä ja roskapostilta käytämme joidenkin tämän verkkosivuston lomakkeiden yhteydessä Google  reCAPTCHA-palvelua. Tämä palvelu tarkastaa manuaalisesti syötetyn tiedon ja estää siten, että automatisoidut ohjelmistot (nk. botit) suorittavat verkkosivustolla haittatoimintoja. Tämä palvelee intressivertailuun pohjautuvia määrääviä oikeutettuja etujamme  suojata verkkosivustomme väärinkäytöksiltä ja esittää sivustomme häiriöittä (GDPR, 6 art. 1 mom. 1 virke, kirj. f).

Google reCAPTCHA -palvelun tarjoaa Google Ireland Limited, joka on Irlannin lain mukaan rekisteröity ja toimiva yhtiö; kotipaikka Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti (www.google.de). Mikäli tietoja siirretään Googlen palvelimille Yhdysvaltoihin ja tallennetaan siellä, on amerikkalainen yhtiö Google LLC sertifioitu EU:n ja Yhdysvaltojen välisen tietosuojasopimuksen mukaisesti. Ajantasainen sertifikaatti on nähtävissä tästä. Tähän Yhdysvaltojen ja Euroopan komission väliseen sopimukseen pohjautuen viimeksi mainittu on todennut, että tietosuojasopimuksen nojalla sertifioitujen yritysten tietosuojan taso on asianmukainen. Tarkastuksessa Google reCAPTCHA käyttää verkkosivuun sidotun koodin, nk. JavaScriptin, avulla menetelmiä – esimerkiksi evästeitä – joilla voidaan analysoida, kuinka olet käyttänyt verkkosivustoa. Automaattisesti kerätyt tiedot siitä, kuinka olet käyttänyt tätä verkkosivustoa mukaan lukien IP-osoitteesi, siirretään yleensä Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja tallennetaan siellä. Tämän ohella Google reCAPTCHA analysoi muitakin evästeitä, jotka Google-palvelut on tallentanut selaimeesi.
Henkilötietoja kulloisenkin lomakkeen syöttökentistä ei lueta eikä tallenneta. Lisätietoja Googlen tietosuojakäytännöstä löydät osoitteesta www.google.com/policies/privacy/.

Voit estää JavaScriptin tai evästeen tuottamien ja WWW-sivuston käyttöösi liittyvien tietojen (mukaan lukien IP-osoitteesi) keräämisen Googlelle sekä näiden tietojen käsittelyn Googlen toimesta poistamalla JavaScriptin käytöstä tai kieltämällä evästeet selaimesi asetuksissa. Huomioithan, että tämä saattaa rajoittaa verkkotarjontamme toimivuutta sivustoa käyttäessäsi.

Google Maps
Maantieteellisten tietojen visualisoimiseksi käytämme verkkosivustollamme Google Maps -karttapalvelua. Tällä toteutamme intressivertailuun pohjautuvat määräävät oikeutetut etumme esittää tarjontamme optimaalisesti eri sijaintipaikoissa (GDPR, 6 art. 1 mom. 1 virke, kirj. f).

Google Maps -karttapalvelun tarjoaa Google Ireland Limited, joka on Irlannin lain mukaan rekisteröity ja toimiva yhtiö; kotipaikka Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti(www.google.de).

Mikäli tietoja siirretään Googlen palvelimille Yhdysvaltoihin ja tallennetaan siellä, on amerikkalainen yhtiö Google LLC sertifioitu EU:n ja Yhdysvaltojen välisen tietosuojasopimuksen mukaisesti. Ajantasainen sertifikaatti on nähtävissä tästä. Tähän Yhdysvaltojen ja Euroopan komission väliseen sopimukseen pohjautuen viimeksi mainittu on todennut, että tietosuojasopimuksen nojalla sertifioitujen yritysten tietosuojan taso on asianmukainen. Avattaessa verkkosivusto, johon Google Maps on kytketty, kerää myös Googlen WWW-palvelin automaattisesti pääsytiedot nk. palvelimen lokitiedoissa, jotka selaimesi automaattisesti ilmoittaa, kuten esim. pyydetyn tiedoston nimen, viimeksi vieraillun verkkosivuston nimen, tiedonhaun päivämäärän ja kellonajan, käytetyn selaimen, siirretyn tietomäärän, IP-osoitteen, tiedustelevan palveluntarjoajan jne. Lisäksi Google tallentaa tiedot siitä, kuinka verkkosivuilla vierailleet ovat käyttäneet karttatoimintoja Google Maps -palvelua käyttäessään.

Lisätietoja Googlen tietosuojakäytännöstä sekä asetusmahdollisuuksista löydät osoitteesta https://www.google.com/intl/fi/about/company/user-consent-policy-help/.