Kylämedia-hanke

Kylämedia –hankkeessa koulutetaan Etelä-Savon haja-asutusalueen toimijoita digitaalisen tiedottamiseen, markkinointiin sekä etäkokoustekniikoiden käyttöönottoon. Koulutus toteutetaan ostopalveluna, joka on kilpailutettu kolmen eri oppilaitoksen kesken. Hankkeessa pilotoidaan digitukihenkilöopintokokonaisuus, jonka oppilaitokset rakentavat tukemaan yhdistyksille, yrityksille ja järjestöille suunnattavaa mediakoulutusta.

Hankkeen tavoitteena on kouluttaa Etelä-Savoon haja-asutusalueen toimijoita digitaalisen tiedottamiseen, markkinointiin sekä etäkokoustekniikoiden käyttöön. Kylillä asuvia nuoria, opiskelijoita ja vapaa-ajan asukkaita aktivoidaan mukaan koulutukseen. Koulutuksen toteuttava oppilaitos pilotoi hankkeen kohderyhmän osaamista vahvistavaa yhdistysten mediakoulutuspakettia. Koulutuksen avulla luodaan

maakuntaan toimijoiden verkosto, jotka edistävät myös laajakaistayhteyksien käyttöönottoa. Hankkeen päätyttyä koulutukseen osallistuneilla on taidot ja uskallus vastata haja-asutusalueen digitaalisesta markkinoinnista sekä tiedottamisesta sekä somekanavista. Tämä hyödyntää hyvin myös alueen yrityksiä. Koulutukseen osallistuneista muodostetaan ryhmä, joka toimii yhteistyössä koulutuksen päätyttyä toisiaan tukien ja koulutustoimintaa kehittäen.

Kylämedia hankkeen aikana koulutetaan toisessa koulutusryhmässä tukihenkilöitä, jotka toimivat maallikkoasiantuntijoina nopeiden verkkoyhteyksien rakentamisen suunnittelussa ja näin edistävät uusien laajakaista-hankkeiden aloittamista maakunnassa. Koulutuksen avulla lisätään tietoa ja laajakaistojen kysyntää maaseutualueilla. Nopeammat verkkoyhteydet mahdollistavat tehokkaammat etäkokoontumiset, monipuolisen median käytön ja tuottamisen verkkoon sekä vakaammat internetyhteydet. Maakunnan tulevaisuuden kannalta nopeiden verkkoyhteyksien edistäminen on ensiarvoisen tärkeää.

Koulutus toteutetaan kahtena erillisenä koulutusohjelmana, joihin voi osallistua etä- tai lähiopetuksena. Lisäksi oppijaksoja voi seurata oman aikataulun mukaisesti. Koulutukset toteutetaan vuorovaikutteisena etäopetuksena ja niihin voi osallistua

Teams-yhteydellä. Jokaiselle osallistujalle tarjotaan tukea etäyhteyksin toimimiseen.

Koulutustilaisuuksista tehdään myös videotallenteet. Koulutuksen toteuttajana on Kasvu Esedu, Mikkelistä.

Koulutuksen voit hakea jatkuvalla haulla. Koulutus on alkanut, mutta käytössäsi on kaikki aineisto, jota tähän mennessä on tuotettu. Voit tutustua siihen omaan tahtiisi.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen
Jorma Flinkman
Kasvu Esedu
jorma.flinkman@esedu.fi

Hankkeen esite